Międzynarodowy Dzień Szczęścia: Święto refleksji nad źródłami dobrostanu

20 marca każdego roku świętujemy Międzynarodowy Dzień Szczęścia, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku. Celem tego święta jest skłonienie ludzi na całym świecie do przemyśleń na temat tego, co jest źródłem ich szczęścia. Dzień ten powstał jako wyraz uznania dla inicjatyw, takich jak narodowy pomiar szczęścia w Bhutanie, który wykracza poza tradycyjne mierniki wzrostu gospodarczego, włączając dobrostan społeczny i ochronę przyrody.

W zakątku świata, gdzie wznoszą się majestatyczne Himalaje, leży Bhutan – kraina uznawana za oazę szczęścia i harmonii. Ten mało znany, lecz fascynujący kraj, mierzy dobrostan nie przez pryzmat Produktu Krajowego Brutto (PKB), a Szczęście Narodowe Brutto (SNB), uwzględniając równowagę ekonomiczną, społeczną i ekologiczną.

Z przeprowadzonych badań wynika, że znacząca większość Bhutańczyków uważa się za szczęśliwych, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim miejscu Bhutanu w międzynarodowych rankingach szczęścia. Mimo niskiego PKB na mieszkańca, prostego stylu życia i oddalenia od metropolii, mieszkańcy Bhutanu cieszą się życiem w sposób, który wydaje się nieosiągalny dla wielu mieszkańców rozwiniętych krajów Zachodu.

Jigme Singye Wangchuck, czwarty władca Bhutanu, już w 1972 roku postawił szczęście narodu ponad ekonomiczny sukces, co zainicjowało proces mierzenia SNB. Badanie to opiera się na czterech filarach: wzroście gospodarczym, zachowaniu dziedzictwa kulturalnego, ochronie środowiska i efektywności rządzenia. Zainicjowane reformy miały na celu poprawę jakości życia Bhutańczyków poprzez zwiększenie ich zadowolenia i dobrostanu.

Międzynarodowy Dzień Szczęścia przypomina, że dobrostan i szczęście to wartości uniwersalne, których poszukiwanie jest wspólne dla wszystkich ludzi na świecie, niezależnie od ich pochodzenia czy statusu społecznego.

Jest oczywiście jeszcze kilka innych inicjatyw na całym świecie, które zwracają uwagę na szczęście jednostek i całych narodów. Pokrzepiające jest również, że w niektórych państwach powstają już nawet Ministerstwa Szczęścia i im podobne instytucje. Daje to nadzieję na realną poprawę statystyk związanych z depresją, wypaleniem zawodowym, nerwicą czy samobójstwami w społeczeństwie oraz wieloma innymi problemami, z którymi mierzy się dzisiejszy świat – na skalę niewyobrażalną jeszcze kilka dekad temu – mówi Leszek Furmann, trener mentalny.

Szczęście Narodowe Brutto na świecie i w Polsce

Jak podkreśla Leszek Furmann, trener mentalny:

Szczęście to nie stan, który osiąga się raz na zawsze, ale proces, który wymaga ciągłej pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Zgodnie z założeniami Międzynarodowego Dnia Szczęścia, miarą dobrobytu nie powinien być jedynie wzrost gospodarczy, ale również wskaźniki związane z jakością życia, zdrowiem, edukacją, wolnością i przede wszystkim poczuciem sensu i spełnienia.

Raport o Światowym Szczęściu, przygotowywany na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, służy jako miernik globalnego poziomu szczęścia. Analizuje on różne aspekty życia, takie jak dochód narodowy, standardy zdrowotne, wsparcie społeczne, wolność indywidualna i poziom korupcji, by wskazać, które kraje cieszą się największym szczęściem. Kraje takie jak Finlandia, Dania, Szwajcaria, Islandia i Holandia regularnie zajmują czołowe pozycje w rankingu.

Jeśli chodzi o Polskę, eksperci wskazują, że istnieje potencjał do poprawy jej miejsca w rankingu szczęścia. Kluczowe dla tej zmiany będzie skupienie się na takich aspektach, jak poprawa systemu opieki zdrowotnej, edukacji, ochrony środowiska, zwiększenie równości społecznej oraz walka z korupcją. Obecne nastroje społeczne w Polsce, wzburzone zmianami politycznymi, również wymagają stabilizacji i czasu na adaptację.

Pomimo pozytywnych zmian gospodarczych i społecznych, Polska napotyka jeszcze na bariery w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i ogólnej jakości życia, co budzi pewne niepokoje. Niemniej jednak, zgodnie z duchem Międzynarodowego Dnia Szczęścia, możliwe jest znalezienie dróg do zwiększenia zadowolenia i poczucia spełnienia każdego obywatela. Warto pamiętać, że szczęście nie zależy wyłącznie od działania państwa, ale również od indywidualnych wysiłków i postaw.

W poszukiwaniu szczęścia

Największy wpływ na poziom szczęścia każdego człowieka ma mindset i kody kulturowe, które przyjmujemy w drodze pielęgnowania tradycji narodowych oraz rodzinnych, a także, być może przede wszystkim, świadomość ich obecności. Bo nie będziemy przecież szczęśliwi, jeżeli przykładowo naszym stałym przyzwyczajeniem jest narzekanie na wszystko oraz ciągłe przygotowywanie się na to, co najgorsze. Pozytywne nastawienie brzmi dla wielu infantylnie, ale mimo wszystko jest ważną składową szczęścia – podkreśla Leszek Furmann i dodaje – Warto też poświęcać znacznie więcej czasu na życie offline w formie świadomego korzystanie z życia bez uciekania się do technologii XXI wieku. Spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, cieszenie się chwilą obecną i kontemplacja natury mogą przynieść wiele satysfakcji i poczucia szczęścia. Wszystko to dzięki jakościowemu i świadomemu byciu tu i teraz, co prowadzi nas zresztą dalej do dbania o zdrowie psychiczne poprzez praktyki mindfulness, medytację i rozwijanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

W obecnym, dynamicznie zmieniającym się świecie, przypominanie sobie o tym, co rzeczywiście przynosi nam szczęście, staje się coraz ważniejsze. Międzynarodowy Dzień Szczęścia stanowi idealny moment na zastanowienie się nad tym, co jest dla nas istotne w życiu i jak możemy zmierzać do osiągnięcia głębszego poczucia spokoju oraz dobrostanu, nie tylko własnego, ale również osób wokół nas.

Jak przydatny był ten artykuł ?

Kliknij na gwiazdki i oceń artykuł

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Bądź pierwszy i oceń artykuł

Tagged with: